Zpět na hlavní stranu

Kidee

Stáhni si naší aplikaci

Přejeme všem ze srdce, hezké a šťastné Vánoce.🎄

Všeobecné obchodní podmínky

aplikace je vlastněna a provozována společností digee studio, s.r.o., IČO: 17300771, se sídlem Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369385 (dále jen „Provozovatel“) upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) užívání aplikace Kidee ( Dále jen „Aplikace“) ze strany koncových uživatelů (dále jen „Uživatel“) a s tím související práva a povinnosti (dále jen „VOB“).

1. Používání aplikace

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují užívání aplikace Provozovatele s názvem „Kidee“, která byla vytvořena za účelem doporučování výletů, ubytování a aktivit uživateli.

1.2. Správné fungování aplikace je založeno na poskytnutí některých údajů uživatelem, jako jsou údaje o geografické poloze, ze sociálních sítí a další. Tyto údaje slouží pro zobrazovaní relevantního obsahu uživateli, jako např. tipy na zajímavá místa v jeho okolí.

1.3. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit v AppStore a Google Play, a to z jakéhokoliv důvodu.

1.4. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze pro vlastní účely, nikoliv pro komerční účel. Uživatel nesmí Aplikaci kopírovat, distribuovat a ani jakkoliv jinak upravovat.

1.5. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově vytěžovat databázi spojenou s touto aplikací.

2. Platba a registrace

2.1. Aplikace je bezplatná, ale všechny pokročilé funkce jsou zpoplatněné. Mezi tyto funkce patří odemknutí veškerého obsahu, možnost sbírat odznaky za navštívená místa, ukládat si aktivity do offline režimu a evidovat si již navštívená místa. Toto je základní vyčet pokročilých funkcí a jejich celkový počet se může v během let navyšovat. Uživatel má v aplikaci na výběr ze dvou typů poplatků. Měsíční a roční. Tyto poplatky se platí prostřednictvím App Store a Google Play. Poplatky se v aplikaci automaticky obnovují podle zvoleného období a kdykoliv je možné je zrušit (s účinností do začátku následujícího platebního období). Všechny důležité iformace o platbách a vrácení peněz najdete ve smluvních podmínkách společnosti Apple a Google.

2.2. Aplikaci mohou používat pouze registrovaní uživatelé. Registrace se provádí pomocí e-mailové adresy, účtem na sociální síti Facebook, účtem Google a přihlášením přes Apple ID. Aplikace ze všech údajů v těchto účtech používá k registraci pouze e-mailovou adresu.

2.3. Kliknutím v aplikaci na tlačítko s názvem “Registrovat se přes e-mail“ nebo tlačítka pro přihlášení prostřednictvím externích účtů (Apple ID, Facebook, Google a další) vyjadřujete svůj souhlas s VOP a zněním podmínek o ochraně a zpracování osobních údajů.

2.4 Provozovatel nemá přístup k údajům z platební karty Uživatele, tudíž tyto údaje nejsou Provozovatelem zpracovávány.

3. Osobní údaje

3.1. Zpracování osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení GDPR se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele.

3.2. Zpracováváme tyto osobní údaje:
- E-mailová adresa
- Jméno a příjmení

3.3. Osobní údaje Uživatele zpracovává Provozovatel po dobu nejdéle 5 let od udělení souhlasu ze zpracováním.

3.4. Provozovatel chrání osobní údaje přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo odcizení.

3.5. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem v souvislosti s registrací do Aplikace, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, dalších zákonných povinností, ochraně práv a právem chráněných zájmů a seznámení se s obsahem. Zákazník je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby.

4. Kontaktní údaje Provozovatele

4.1. V případě jakýchkoli dotazů a problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese ahoj@kidee.app

5. Závěr VOP

5.1. Znění těchto VOP může Provozovatel měnit či jakkoliv doplňovat. Aktuální znění VOP bude vždy zveřejněno na webových stránkách Provozovatele a v Aplikaci.

5.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 10. 2022.