Zpět na hlavní stranu

Kidee

Stáhni si naší aplikaci

Přejeme všem ze srdce, hezké a šťastné Vánoce.🎄

Zásady ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů (zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Rádi bychom Vás, jako uživatele naší aplikace informovali o zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

Správce osobních údajů

Název subjektu: digee studio, s.r.o. (dále jen Správce)
IČO: 17300771
Adresa: Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7
E-mailová adresa: ahoj@kidee.app

Shromažďování osobních údajů

Jediný osobní údaj, který shromažďujeme a ukládáme při registraci do naší aplikace, je e-mailová adresa. V případě, že se do aplikace registrujete přes sociální síť Facebook, aplikace může přistoupit k os. údajům. I v takovém případě však shromažďujeme a uchováváme pouze e-mailovou adresu.

Údaje o vaší poloze

Ke správnému fungování a poskytnutí relevantních informací, využívá mobilní aplikace aktuální polohu vašeho zařízení. V aplikaci proto budete požádáni o přístup a sledování polohy, a to buď nepřetržitě, nebo jen při používání aplikace. Změnu nastavení přístupu k poloze můžete provést ve svém mobilním zařízení.

Oznámení z aplikace

Aplikace vás může požádat o zasílání informačních oznámení, tzv. push notifikací. Jedná se o informace k vašemu účtu, ohledně předplatného, či speciálních akcí a soutěží v aplikaci. Změnu nastavení těchto oznámení můžete provést ve svém mobilním zařízení.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé a nástroje:

Doba uchování

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy budou uloženy po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi.

Pokud není doba uložení stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávané pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 5 let od udělení souhlasu se zpracováním.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:

Závěr ochrany os. údajů

Vaše osobní údaje nebudeme jakkoliv prodávat, pronajímat a distribuovat třetím stranám, které s námi nespolupracují, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud nemáme vaše svolení k tomutu úkonu. Podnikli jsme veškeré potřebné kroky v zabezpečení, aby jsme vaše os. údaje ochránili. Je potřeba si však uvědomit, že téměř žádné bezpečností opatření není neproniknutelné, proto nezaručujeme úplnou bezpečnost vašich os. údajů.

Používáním aplikace souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že jste jako uživatel mladší 18 let, potřebujete k používání aplikace souhlas svého zákonného zástupce, či opatrovníka.

Registrací do aplikace Kidee a kontaktováním prostřednictvím webových stránek souhlasíte, že správce může zpracovávat tyto vaše osobní údaje:Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu ahoj@kidee.app.